Mange stemmer, mange muligheter

Fordelen med symfoniorkesteret er at det er plass til mange stemmer og at strukturen gjør det mulig å finne og hjelpe frem talentfulle musikere. Denne strukturen fungere både som en støtte for musikere og en måte å skape sunn konkurranse mellom musikere for å bli bedre.

Et godt styrt symfoni orkester legger opp til mange øvelser med hele orkesteret og mange øvelser med gruppene. På denne måten får man sammensveisede grupper som ikke bare fungerer bedre musikalt, men som også fungere som en sammensveiset gruppe.

Ikke alle er en solist

Når en dyktig solist står foran symfoni orkesteret eller man hører en sterk solist stemme midt i orkesteret, så vekker dette oppmerksomhet på en god måte. Derfor er denne posisjonen svært ettertraktet, men en god solist trenger et bra orkester i ryggen.

Selv om mange ønsker å være solist, så er det også mange som trives med å ha andre posisjoner i orkesteret. Det er disse som skaper melodien og på denne måten støtter solisten.

Mange muligheter

Det at man har mange grupper som skaper et åpent miljø og dette skaper gode ringvirkninger. Rundt disse gruppene så vokser det gjerne opp et spennende miljø med musikere som ønsker å få innpass i orkesteret og som samarbeider med de individuelle gruppene og ledere.

Det vil selvsagt også være en sunn konkurranse, men dette er viktig for å få frem nye talenter. I perioder vil man ha musikere som er gjestemusikere og kun er med i en begrenset periode. De tilfører noe nytt til orkesteret og slike utvekslinger fungerer fordi man har flere ledere som kan hjelpe å integrere disse inn i korpset på kort tid.

Musikalske visjoner

Gruppeledere skal ikke bare lede gruppen under konserter, men skal også lede dem i det kreative arbeidet. Dette betyr at de skal jobbe med å finne musikalske stykker som passer til gruppen og gjerne stykker som hjelper å fremheve det særegne ved gruppen.

Det er skrevet flere spennende stykker for symfoniorkestre hvor enkelte gruppe får vist seg frem. I slike stykker så får enkelte grupper en solist rolle, noe som er svært spennende.

Selvsagt så bidrar også gruppene på å finne fantastiske stykker som fungerer for hele orkesteret. Alle deltar og alle har sine meninger om stykket som presenteres. Den siste stemmen er selvsagt dirigentens, men alle de andre blir hørt.