Lederne

Et symfoni orkester er ikke bare et orkester hvor man spiller musikk, men en samstemt organisasjon med et klart hierarki. Dette er et viktig del av det som gjør dette til et spesielt bra miljø for å oppfostre nye talenter.

Dirigenten på topp

En god dirigent vil ikke bare lede symfoni orkesteret gjennom musikkstykkene, men vil også fungere som en kreativ leder og en som er med på å finne talentene som kan gå langt. Men i et orkester med rundt hundre musikere er det ikke mulig for en person å se alle individene.

Så en god dirigent vil samarbeide med gruppelederne for å finne alle talentene. I likhet med en god fotballtrener eller en trener for en annen idrettsgruppe så vil en dirigent fort bli syndebukken hvis gruppen gjør det dårlig.
Så det å være dirigent er ingen tom tittel, men en stilling som kan gi både heder og ære, men den kan også gi dem store problemer.

Instrumentgruppen

Hver instrumentgruppe har en førstinstrumentalist. Dette er en svært ettertraktet posisjon. For førsteinstrumentalisten er den som leder gruppen og ikke minst den som får muligheten til å spille soloer. Soler er ettertraktet fordi den som spiller solo er den som blir sett og dermed får mest oppmerksomhet.

Gruppelederen har også mye innflytelse på det kreative utrykket, altså valg av musikk stykker.

Fiolinistene er delt i to grupper, førstefiolin og annenfiolin. Dermed så er det to gruppeledere; hvorav den første kalles for konsertmester. En konsertmester behøver kun å forholde seg til dirigenten.

Resten av gruppelederne

Lederen for den dype messingseksjonen er Trombonens gruppeleder. Dette gir trombonens gruppeleder kontroll over trombone, tuba og eventuelle andre messingblåsere.
Leder for treblåserseksjonen er gruppelederen er oboens gruppeleder.

Så har man noen instrumenter som har en mellomposisjon, slik som hornet. Lederen over hornet, som egentlig går under messingsinstrument gruppen vil ofte fungere som en formidler mellom treblåser- og messingsseksjonen.

Assisterende gruppeleder

I tillegg til de vanlige gruppelederne så er det også flere assisterende eller vikar gruppeledere. Dette er en posisjon som kan brukes for å teste ut om en musiker har nådd et nivå som passer for solospill.

I tillegg til å ha ekstra ansvar når lederen er borte, spiller de en tuttistemme. Dette er en unik ikke-solostemme (treblåsere, messing og perkusjon) eller unisont med en gruppe (strykeinstrumenter).